Drobečková navigace

Úvodní stránka > Fotogalerie > III. ročník MFD

III. ročník MFD

příprava

Fotogalerie III. ročník MFD

Partneři festivalu

 

Resume

III.ročník Mezinárodního Festivalu dětí sjednocené Evropy

se konal v obci Dívčí Hrad již potřetí. Poprvé obec uskutečnila "Festival"v roce 2004, kdy se zároveň světil prapor a znak obce a akce z větší části probíhala na historickém zámku Dívčí Hrad-festival byl dvoudenní za účasti Lužických Srbů a dětí z Polska.Druhý "Festival"se konal v roce 2006. Přípravy na III.ročník Festivalu probíhaly již od loňského roku,kdy jsme se snažili Festival dobře zabezpečit,zorganizovat,obohatit o něco nového a přitáhnout tak děti ze širokého okolí zajištěním dvoudenního programu plného zábavy,atrakcí a kulturních vystoupení.

V prvé řadě bylo důležité pozvat přátelé a kamarády z okolních zemí - Německa,Rakouska a Polska, bohužel účast odmítli děti s doprovodem z Německa a Rakouska kvůli dálce,jen Polští přátelé účast přislíbili s tím, že děti na jednotlivá vystoupení budou dojíždět z 20 km vzdálené Gminy Lubrza se svými učiteli a rodiči, tudíž jsme objednané ubytování museli zrušit. 
Dále bylo důležité oslovit všechny okolní Mateřské školy, Základní školy a Základní umělecké školy v Městě Albrechticích a v Krnově. 
Potěšilo nás, že účast přislíbilo 90% všech oslovených. Dalším velkým úkolem bylo technické zabezpečení celé akce od zajištění lavic,stolů,odpadkových košů, mobilních WC,zajištění bezpečnosti zdravotník,hasiči ,propagace akce - plakáty,letáčky,upomínkové předměty,stravování pro děti.Byl sestaven program celé akce, zajištěni organizátoři a pořadatelé.
Od měsíce dubna se v pravidelných intervalech /co 14 dnů/ scházel přípravný výbor včele
s Kulturním výborem Zastupitelstva obce a všichni se nějakým dílem podíleli na přípravě nadcházejícího Festivalu podílel. Dále jsme oslovili možné sponzory, z nichž někteří přispěli na tuto akci. Hlavním partnerem byl mezi jinými také Moravskoslezský kraj, který přispěl částkou 50.000.-Kč.

Průběh akce :

III.ročník Festivalu probíhal /dle přiloženého programu/, první den děti pro nepřízeň počasí nemohli vystupovat na otevřeném pódiu, které nám zapůjčil pan Marian Gul – kulturní referent Gminy Lubrza, který se také velkou měrou podílel na celé akci. Děti tedy vystupovali pod zastřešeným druhým pódiem ale díky výborné zvukové technice byly dobře všichni slyšet. Namátkou z programu vybíráme: Malé děti z MŠ Osoblaha vystoupili i v dešti s vynikajícím pásmem písniček, básniček a tanečků měli velký úspěch u diváků. Ze Základní školy v Osoblaze se nám předvedli dívky-tanečnice v dlouhých šatech a dále jako mažoretky a chlapci z dějepisného kroužku jako středověcí bojovníci. Starší žáci ze ZUŠ Krnov předvedli hru na velké bubny a další hudební nástroje. Program byl prokládám vystoupením historické skupiny KELTIK z Ostravy, kteří předvedli dětem střelbu z děla, břišní tanečnice, natahování na skřipci a šermířské souboje.
Druhý den vystoupily břišní tanečnice ze skupiny EMIJA orient, které sklidily velký potlesk. Poté následovali naši milí hosté z Polska, kdy taneční páry předvedli celou škálu moderních a latinsko-amerických tanců. Děti se dobře bavily u drezůry psů – Agility, kdy jim na pódiu
Předvedli své dovednosti jejich čtyřnozí přátelé.
V sobotu odpoledne se všichni těšili na příjezd a vystoupení naší populární skupiny Maxim Turbulenc spojené s autogramiádou. Vystoupení se protáhlo, nikomu se nechtělo moc loučit,
počasí bylo po celý den krásné a slunečné.

Oficiálně byl Festival ukončen diskotékou a poté Velkým ohňostrojem, který zabezpečili místní hasiči. Vystupující a účinkující děti za vystoupení obdrželi chutný oběd, který s podával venku, dále občerstvení – bagety a nápoje, upomínkový list, klíčenku nebo přívěsek na krk a dárek s logem obce a hlavním partnerů.

Odměnou nám byla spokojenost a úsměv na tvářích všech dětí, jejich doprovodu a všech návštěvníků akce, kteří se v hojném počtu dostavili do naší obce. Tato akce naši obec dostala více do podvědomí návštěvníků, turistů, kteří se zde budou určitě rádi vracet.
A to také díky přispění finanční dotace Moravskoslezského kraje, který tuto akci podpořil.
Patří mu za všechny spokojené děti velký dík.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.divcihrad.cz

Registrujte se zde

Zpravodaj Finančního arbitra

Zdravodaj Finančního arbitra nová.pdf

AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

KLIKNI

Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzory