Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, důležité dokumenty obce a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, důležité dokumenty obce a usnesení zastupitelstva

Platné obecně závazné vyhlášky obce

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška bez čísla - o parkování u bytových domů

01.02.1992

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/96, kterou se oznamuje podle ustanovení § 124 odst. 2 zákona č. 570/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění

 07.03.1996 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dívčí Hrad o Regulativech územního rozvoje obce Dívčí Hrad

  14.05.2001

 

 

Nařízení č. 8/1998 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

29.01.1999

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Dívčí Hrad 1/2003, která ruší obecně závazné vyhlášky

11.06.2003

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty a o užívání zařízení obce sloužícím veřejnosti

01.07.2005

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/94 "O chovu a držení zvířat na území obce Dívčí Hrad"

  01.07.2005

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/95 "Kterou se vydává dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 1/94 o chovu a držení zvířat na území obce Dívčí Hrad"

05.10.2005

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   01.01.2013
   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce   01.04.2015
   
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/94 o omezení vstupu do Obory Helena; č. 1/95 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce; č. 2/96 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce; č. 5/98 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce; č. 2/2003 kterou se mění v oddíle II. článek 5 písmeno c) v Obecně závazné vyhlášce č. 2/98 o místních poplatcích sazba poplatku za psa v ostatních domech (bytech) ze 100,-Kč na 500,-Kč; č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dívčí Hrad; č. 3/2010 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  01.08.2015
   
Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016
   
Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dívčí Hrad 01.01.2016
   
Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o místních poplatcích 01.01.2016
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  01.01.2017
   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, noční klid 09.10.2016

 

Nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2016, Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Dívčí Hrad 01.08.2016

 

Důležité zákony

 

Další dokumenty obce 

                 Zkráceně popsaný postup projednání žádostí na pronájem či prodej

                 Formulář pro podávání žádostí o pronájem bytu v byt. dom. 28, 100, 101

                 Formulář pro podávání žádostí o pronájem bytu v byt. dom. 103, 104

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva

Rok 2007

Zápis z 7. zasedání ZO konaného dne 22. 12. 2007

 

Rok 2008

Zápis z 8. zasedání ZO konaného dne 16. 01. 2008

Zápis z 9. zasedání ZO konaného dne 25. 03. 2008

Zápis z 10. zasedání ZO konaného dne 13. 06. 2008

Zápis z 11. zasedání ZO konaného dne 12. 09. 2008

Zápis z 12. zasedání ZO konaného dne 10. 12. 2008

 

Rok 2009

Zápis z 13. zasedání ZO konaného dne 20. 02. 2009

Zápis z 14. zasedání ZO konaného dne 18. 03. 2009

Zápis z 15. zasedání ZO konaného dne 16. 06. 2009

Zápis z 16. zasedání ZO konaného dne 24. 08. 2009

Zápis z 17. zasedání ZO konaného dne 30. 10. 2009

Zápis z 18. zasedání ZO konaného dne 06. 11. 2009

Zápis z 19. zasedání ZO konaného dne 21. 12. 2009

 

Rok 2010

Zápis z 20. zasedání ZO konaného dne 26. 03. 2010

Zápis z 21. zasedání ZO konaného dne 04. 05. 2010

Zápis z 22. zasedání ZO konaného dne 24. 06. 2010

Zápis z 23. zasedání ZO konaného dne 17. 09. 2010

Zápis z 1. zasedání ZO konaného dne 09. 11. 2010 (Ustavující zasedání ZO)

Zápis z 2. zasedání ZO konaného dne 10. 12. 2010

 

 

Rok 2011

Zápis z 3. zasedání ZO konaného dne 03. 03. 2011

Zápis z 4. zasedání ZO konaného dne 03. 06. 2011

Zápis z 5. zasedání ZO konaného dne 12. 09. 2011

Zápis z 6. zasedání ZO konaného dne 17. 10. 2011

Zápis z 7. zasedání ZO konaného dne 20. 12. 2011

 

Rok 2012

Zápis z 8. zasedání ZO konaného dne 22. 03. 2012

Zápis z 9. zasedání ZO konaného dne 21. 06. 2012

Zápis z 10. zasedání ZO konaného dne 07. 08. 2012

Zápis z 11. zasedání ZO konaného dne 21. 09. 2012

Zápis z 12. zasedání ZO konaného dne 19. 12. 2012

 

Rok 2013

Zápis z 13. zasedání ZO konaného dne 13. 02. 2013

Zápis z 14. zasedání ZO konaného dne 30. 04. 2013

Zápis z 15. zasedání ZO konaného dne 25. 06. 2013

Zápis z 16. zasedání ZO konaného dne 23. 09. 2013

Zápis z 17. zasedání ZO konaného dne 06. 11. 2013

Zápis z 18. zasedání ZO konaného dne 18. 12. 2013

 

Rok 2014

Zápis z 19. zasedání ZO konaného dne 26. 02. 2014

Zápis z 20. zasedání ZO konaného dne 26. 05. 2014

Zápis z 21. zasedání ZO konaného dne 09. 06. 2014

Zápis z 22. zasedání ZO konaného dne 15. 07. 2014

Zápis z 23. zasedání ZO konaného dne 22. 08. 2014

Zápis z 24. zasedání ZO konaného dne 08. 10. 2014

Zápis z 1. zasedání ZO konaného dne 05. 11. 2014 (Ustavující zasedání)

Zápis z 2. zasedání ZO konaného dne 26. 11. 2014

Zápis z 3. zasedání ZO konaného dne 17. 12. 2014

 

Rok 2015

Zápis z 4. zasedání ZO konaného dne 04. 03. 2015

Zápis z 5. zasedání ZO konaného dne 25. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání ZO konaného dne 17. 06. 2015

Zápis z 7. zasedání ZO konaného dne 09. 09. 2015

Zápis z 8. zasedání ZO konaného dne 21. 10. 2015

Zápis z 9. zasedání ZO konaného dne 17. 12. 2015

 

Rok 2016

Zápis z 10. zasedání ZO konaného dne 17. 02. 2016

Zápis z 11. zasedání ZO konaného dne 27. 04. 2016

Zápis z 12. zasedání ZO konaného dne 29. 06. 2016

Zápis z 13. zasedání ZO konaného dne 21. 09. 2016

Zápis z 14. zasedání ZO konaného dne 23. 11. 2016

Zápis z 15. zasedání ZO konaného dne 19. 12. 2016

 

Rok 2017

Zápis z 16. zasedání ZO konaného dne 01. 03. 2017

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.divcihrad.cz

Registrujte se zde

Zpravodaj Finančního arbitra

Zdravodaj Finančního arbitra nová.pdf

AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

KLIKNI

Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzory