Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

  • Adresa elektronické podatelny: podatelna@divcihrad.cz
  • Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  • Seznam povolených typů nosičů dat:

disketa 1.44 MB (3,5 palce)
cd

  • Adresa umístění elektronické podatelny:

Obecní úřad Dívčí Hrad
Dívčí Hrad 64
793 99 Osoblaha

  • Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:
  • Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Vaše elektronické podání bylo přijato dne…, v…hod, … minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ….
Elektronická podatelna Obecního úřadu Dívčí Hrad
Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu Dívčí Hrad.

  • Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem,a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.divcihrad.cz

Registrujte se zde

Zpravodaj Finančního arbitra

Zdravodaj Finančního arbitra nová.pdf

AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

KLIKNI

Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzory