Drobečková navigace

Úvodní stránka > Současnost

Současnost

Dívčí Hrad

     Obec Dívčí Hrad  leží na území Moravskoslezského kraje 25 km severně od města Krnov mezi dvěma kopci v Osoblažském výběžku.  Obec se rozkládá na 1202 ha, zemědělské půdy je 845,5 ha a lesů 234,3 ha. Nynější počet obyvatel je 280.
     Dívčí Hrad byl osídlen již v mladší době kamenné. Z 2. poloviny 9. století se dochovala písemná zpráva o existenci kmene Holasiců. První písemné zmínky o Dívčím Hradu jsou z roku 1267, kde je v závěti biskupa Bruna ze Schaenburka uváděn hrad Deuviz (Děvice), který byl v pozdějších letech přejmenován na Maidelberg (Dívčí Hrad). Zámek je dominantou, ke kterému se váže pověst o čtyřech sestrách, kdy nejmladší skočila žalostí z nešťastné lásky do studny. Zámek je postaven jako čtyřúhelník se čtyřmi rohovými věžemi (báně na čtyřech věžích byly nahrazeny korunami cimbuří), chráněn byl širokým příkopem s valem a mocnými kamennými zdmi a též baštami.
     V podhradí, při hlavní cestě z Liptaně do Osoblahy, se nachází barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. stol. O několik metrů výše stojí pomník obětem 1. světové války. V Životicích, v místní části obce Dívčí Hrad, stojí další pomník obětem 1. světové války, a v Sádku, se tyčí pomník obětem 2. světové války. Jihozápadně nad obcí stojí v lese kaplička zasvěcena sv. Hubertovi a Panně Marii. V katastru obce se nachází zkameněliny lilijic, korálů, hlavonožců a ramenonožců, které má název OBLÍK.

     Obec a její okolí nabízí dobře značenou síť cyklotras, Dívčím Hradem prochází trasa úzkokolejného vlaku ve směru Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.

     Osoblažský výběžek není zasažen průmyslovou výrobou a životní prostředí není proto znečištěno a zdevastováno.

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.divcihrad.cz

Registrujte se zde

Zpravodaj Finančního arbitra

Zdravodaj Finančního arbitra nová.pdf

AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

KLIKNI

Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzory