1/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje oznámení ke schválenému rozpočtu obce, schválenému závěrečnému účtu obce, schválenému střednědobému výhledu rozpočtu obce, ke schváleným rozpočtovým opatřením obce a ke smlouvám obce pro rok 2019 zde …