100/2017

Česká republika – Státní pozemkový úřad informuje o zamýšleném převodu zde …