100/2018

VODA – svazek obcí zveřejňuje schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022 zde …