101/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu pozemků zde …