107/2020

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad se na svém zasedání dne 30. listopadu usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku zde…