11/2021

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obec Dívčí Hrad výroční zprávu za rok 2020 zde…