110/2017

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem vyšší informovanosti občanů obce zveřejňuje zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad konaného dne 20. prosince 2017 zde …

V zápise, který je na závěr roku tradičně obsáhlý z důvodu velkého množství probírané agendy, se můžete dočíst, že zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2018, vzali na vědomí činnost výborů zastupitelstva, přijali úvěr na refinancování stávajících dvou úvěrů a dofinancování projektů na zateplení bytových domů nebo vyřídili žádosti adresované obci, zastupitelstvu a obecnímu úřadu.

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy