112/2020

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem zvýšení informovanosti občanů o dění v obci zveřejňuje zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 16. prosince 2020 zde…