12/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu “Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě”:

písemné oznámení

zadávací podmínky