12/2019

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115, se sídlem Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodníky v obci Dívčí Hrad“. Dokumenty k veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele na webu www.vhodne-uverejneni.cz nebo níže:

zadávací podmínky

Př. č. 1 – výkaz výměr

Př. č. 2 – čestné prohlášení dle § 74

Př. č. 3 – seznam referenci

Př. č. 4 – poddodavatelske schema

Př. č. 5 – Smlouva o dilo

Př. č. 6 – PD_Chodníky v obci Dívčí Hrad

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy