126/2021

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad se na svém zasedání dne 13. prosince usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku zde…

Ceník úhrady za zapojení do obecního systému zde…

Stanoviště zvláštních sběrných nádob zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy