13/2018

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Obec Dívčí Hrad výroční zprávu za rok 2017 zde …