13/2019

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zastoupena starostou obce Mgr. Janem Bezděkem zveřejňuje Zprávu zadavatele z veřejné zakázky malého rozsahu „Hrajeme si v přírodě“ zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy