13/2019

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zastoupena starostou obce Mgr. Janem Bezděkem zveřejňuje Zprávu zadavatele z veřejné zakázky malého rozsahu “Hrajeme si v přírodě” zde …