13/2020

Státní pozemkový úřad Bruntál vydal oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovancýh půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území

Dívčí Hrad zde…

Sádek u Dívčího Hradu zde…

Životice u Dívčího Hradu zde…