15/2018

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr prodeje pozemku par. č. 336/3 o velikosti 1.035 m2, který vznikl rozdělením dvou pozemků dle GP č. 188 – 4/2018 zde …