17/2019

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Bruntál zveřejňuje zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Sádek u ívčího Hradu a v k. ú. Životice u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad zde … a zde …