19/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje zprávu zadavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu “Chodníky v obci Dívčí Hrad” zde …