20/2018

Obec Dívčí Hrad v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje na úřední i elektronické úřední desce obecního úřadu návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017:

Zpráva o hospodaření

FIN + Hlavní kniha

Rozvaha, VZZ + příloha

Výkazy MŠ

Zpráva o výsledku přezkoumání

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy