20/2019

Obecní úřad Dívčí Hrad zveřejňuje za účelem vyšší informovanosti obyvatel o činnosti obce a obecního úřadu zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad zde …