20/2021

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem zvýšení informovanosti občanů o dění v obci zveřejňuje zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 24. února 2021 zde…