Měsíc: Leden 2018

Obecní bál v Dívčím Hradě

Poslední lednová sobota patří v Dívčím Hradě Obecnímu bálu. V letošním roce se bál uskuteční 27. ledna 2018 od 20:00 hod. na sále Kulturního domu Dívčí Hrad. Předprodej vstupenek začíná v pondělí 8. ledna 2018 na obecním úřadě.

Přečíst

Tři králové prošli obcí

V sobotu 6. ledna, přesně na svátek Tří králů, zavítali do Dívčího Hradu tito poslové štěstí a zdraví, aby společně s představiteli obce popřáli všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.

Přečíst

Vyšlápli jsme si na Dubovec

Na začátku kalendářního roku se lidé scházejí a tradičně si přejí hodně štěstí zdraví do nového roku. V Dívčím Hradě jsme si před pár lety řekli, že takováto přání spojíme s výšlapem na Dubovec.

Přečíst

Archiv