Měsíc: Září 2018

Na aktivní odpočinek všichni společně

V letošním roce získala obec finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v rámci programu Podpora a rozvoj regionů, konkrétně v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, s cílem vybudovat místo aktivního odpočinku pro všechny věkové skupiny obyvatel, ale i turistů.

Přečíst