9/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020 Obce Dívčí Hrad

Zveřejnění rozpočtových změn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Přečíst