Měsíc: Květen 2020

Dívčí Hrad nám rozkvetl

Ve spolupráci s Okrasnou zahradou Osoblaha jsme vysázeli v Dívčím Hradě na veřejně přístupných místech opět po roce květiny do dřevěných truhlíků. Turisté a návštěvníci obce, se tak mohou kochat pestrobarevnými květy vysazených rostlin.

Přečíst

Štěpkováč nám pomůže!

Pracovníci obce musí v sezóně udržovat desítky hektarů zelených ploch včetně křovin a stromů a 117 hektarů lesních porostů. Obec proto uvítala možnost zapojit se do společného projektu Mikroregionu Krnovsko s názvem “Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko” reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009687 financovaného z Operačního programu Životní prostředí. Dnes byl obci dodán štěpkovač.

Přečíst