Měsíc: Prosinec 2020

102/2020 – ZPRÁVA ZADAVATELE – VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ CENOVÉ NABÍDKY – LESNICKÁ TECHNIKA PRO ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ V OBCI DÍVČÍ HRAD

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zveřejňuje na základě uskutečněného jednání Komise pro otevírání a hodnocení cenových nabídek Zprávu zadavatele – oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky v rámci uskutečněného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Lesnická technika pro zlepšení hospodaření v obci Dívčí Hrad”

Přečíst

101/2020 – ZPRÁVA ZADAVATELE – VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ CENOVÉ NABÍDKY – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOVY MŠ V DÍVČÍM HRADĚ

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zveřejňuje na základě uskutečněného jednání Komise pro otevírání a hodnocení cenových nabídek Zprávu zadavatele – oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky v rámci uskutečněného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Rekonstrukce vnitřních prostor budovy mateřské školy v Dívčím Hradě”.

Přečíst