Měsíc: Březen 2022

21/2022 – ZPRÁVA ZADAVATELE – VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ CENOVÉ NABÍDKY – MODERNIZACE PARKOVIŠTĚ PŘED DOMY Č. P. 100/ Č. P. 101

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zveřejňuje na základě uskutečněného jednání Komise pro otevírání a hodnocení cenových nabídek Zprávu zadavatele – oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky v rámci uskutečněného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Modernizace parkoviště před domy č. p. 100/ č. p. 101”.

Přečíst

Archiv