Měsíc: Březen 2023

Jaké kuchyňské oleje a tuky třídit? TRIDIMOLEJ.CZ

Otázka co patří do popelnic na třídění oleje se zdá být jednoduchá. Přece olej ze smažení a fritování – a to my doma skoro neděláme, takže nás se třídění oleje vlastně netýká… Omyl! Většina použitého odpadního oleje v domácnosti totiž nepochází z fritování. Takže kde olej vhodný k vytřídění v kuchyni hledat?

Přečíst

23/2023 – ZPRÁVA ZADAVATELE – VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ CENOVÉ NABÍDKY – VODOVOD – STŘED OBCE DÍVČÍ HRAD

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 zveřejňuje na základě uskutečněného jednání Komise pro otevírání a hodnocení cenových nabídek Zprávu zadavatele – oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky v rámci uskutečněného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu “Vodovod – střed obce Dívčí Hrad”.

Přečíst

Archiv