26/2018

Městský úřad Krnov vydal veřejnou vyhlášku, kterou se přechodně stanovuje úprava značení na veřejné komunikaci v obci Dívčí Hrad. Tato vyhláška je zveřejněna zde …

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy