26/2018

Městský úřad Krnov vydal veřejnou vyhlášku, kterou se přechodně stanovuje úprava značení na veřejné komunikaci v obci Dívčí Hrad. Tato vyhláška je zveřejněna zde …