27/2018

Na základě žádosti soudního exekutora zveřejňuje Obecní úřad Dívčí Hrad na úřední i elektronické úřední desce exekuční příkaz zde …