27/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu pozemku par. č. 100/4 v k. ú. Sádek u Dívčího Hradu, obec Dívčí Hrad zde …