27/2020

Státní pozemkový úřad Bruntál vydal oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v katastrálním území

Dívčí Hrad zde…

Sádek u Dívčího Hradu zde…

Životice u Dívčího Hradu zde…