29/2020

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 spolku VODA – svazek obcí:

příloha 1 zde…

příloha 2 zde…

příloha 3 zde…

příloha 4 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy