3/2024

Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obec Dívčí Hrad výroční zprávu za rok 2023 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy