30/2019

Obec Dívčí Hrad, IČ: 00576115 jako veřejný zadavatel veřejné zakázky “Zlepšení funkčního stavu zeleně” zveřejňuje oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde …