31/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh závěrečného účtu Obce Dívčí Hrad za rok 2018 zde …