33/2021

Obecní úřad Dívčí Hrad za účelem zvýšení informovanosti občanů o dění v obci zveřejňuje zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dívčí Hrad ze dne 31. března 2021 zde…