34/2019

Obec Dívčí Hrad jako pronajímatel pohostinství a předzahrádky zveřejňuje svůj záměr udělit souhlas s postoupením nájemní smlouvy na obchodní společnost Firma pod Hradem s.r.o. zde …