36/2018

Obec Dívčí Hrad jako veřejný zadavatel vyhlašuje tímto veřejnou zakázku malého rozsahu “Na aktivní odpočinek všichni společně” zde …