38/2020

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje návrh Závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí za rok 2019 –

Závěrečný účet za rok 2019 zde…

příloha č. 1 – Zpráva o činnosti MKR zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů k SR a ostat. RVÚ zde…

příloha č. 3 – Opis rozpočtových změn za rok 2019 zde…

příloha č. 4 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 5 – Zápis inventarizační komise ke dni 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 6 – FIN 2 – 12 ke dni 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 7 – Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 8 – Rozvaha ke dni 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 9 – Příloha ÚSC ke dni 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO k 31. 12. 2019 zde…

příloha č. 11 – Zápisy revizní komise za rok 2019 zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy