4/2018

Obec Dívčí Hrad vyhlašuje výběrové řízení, kdy má v plánu prodat cca. 166 m3 dřevní hmoty vzešlé z těžby po vichřici v říjnu 2017. Všechny dokumenty níže:

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Krycí list nabídky

Návrh kupní smlouvy

Čestné prohlášení

Číselník dříví