40/2020

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu pozemků zde…