30/2024

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2023 –

Schváený závěrečný účet za rok 2023 zde…

příloha č. 1 – Plnění plánu činnosti na rok 2023 zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů, opis rozpočtových změn zde…

příloha č. 3 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 4 – Inventarizační zpráva k 31. 12. 2023 MKR zde…

příloha č. 5 – FIN 2-12 M k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 6 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 7 – Rozvaha k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 8 – Příloha k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 9 – Přehled úvěrů, zápůjček k 31. 12. 2023 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o přezkumu DSO Osoblažska za rok 2023 zde…

příloha č. 11 – Zprávy revizní komise 2023 zde…

příloha č. 12 – Zprávy účetní komise 2023 zde…

Zveřejnění na ÚD zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy