42/2019

Městský úřad Krnov, odbor dopravy vydává opatření obecného povahy zde …