51/2022

Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska prostřednictvím své členské obce Dívčí Hrad zveřejňuje návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí za rok 2022 –

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 zde…

příloha č. 1 – Plnění plánu činnosti na rok 2022 zde…

příloha č. 2 – Vyúčtování finančních vztahů, opis rozpočtových změn zde…

příloha č. 3 – Hlavní kniha analytická k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 4 – Inventarizační zpráva k 31. 12. 2022 MKR zde…

příloha č. 5 – FIN 2-12 M k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 6 – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 7 – Rozvaha k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 8 – Příloha k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 9 – Přehled úvěrů, zápůjček k 31. 12. 2022 zde…

příloha č. 10 – Zpráva o přezkumu DSO Osoblažska za rok 2022 zde…

příloha č. 11 – Zprávy revizní a účetní komise 2022 zde…

příloha č. 12 – Stavy majetkových účtů rok 2022 zde…

Zveřejnění na ÚD zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy