45/2019

Obec Dívčí Hrad zveřejňuje záměr pachtu části pozemku par. č. 112/1 v k. ú. Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad zde …