45/2024

Závěrečný účet za rok 2023 – zde…

příloha č. 1 – Hlavní kniha analytická zde…

příloha č. 2 – Zpráva o provedené inventarizaci zde…

příloha č. 3 – Výkaz FIN 2-12 M zde…

příloha č. 4 – Výkaz zisku a ztráty zde…

příloha č. 5 – Rozvaha zde…

příloha č. 6 – Příloha zde…

příloha č. 7 – Výkazy příspěvkové organizace zde…

příloha č. 8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde…

příloha č. 9 – Přehled úvěrů a návratné finanční výpomoci zde…

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy